087-6732884 | @130zogpl

จดเลิกกิจการ/จดเลิกบริษัท

ท่านใดที่ต้องการนำส่งงบการเงิน/ภาษีย้อนหลัง หรือจดทะเบียนเลิกกิจการ ติดต่อมาที่เราได้ในราคาที่คุ้มค่า
- จดทะเบียนเลิกบริษัท (กรณีบริษัทไม่ได้จด Vat) 17,000 บาท (กรณีงบเปล่า)
- จดทะเบียนเลิกบริษัท (กรณีบริษัทจด Vat) 20,000 บาท (กรณีงบเปล่า) (รวมการเข้าพบสรรพากรให้แล้ว)
ท่านใดที่งบประมาณในการเลิกบริษัทไม่พอ โทรปรึกษาได้เลย ทางเรามีหลายทางออกให้เลือก (คุณวิน 087-6732884)

ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ คลิ๊กที่นี่เราให้บริการนำส่งงบการเงินและภาษีย้อนหลังและให้บริการ จดเลิกบริษัท/จดเลิกกิจการ/จดทะเบียนเลิกบริษัท/จดทะเบียนเลิกกิจการ/เลิกบริษัท/เลิกกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดกิจการ เหมาะสำหรับผู้ที่เปิดบริษัทมาแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการนำส่งงบการเงินเป็นประจำทุกปี หรือหากไม่ได้นำส่งงบการเงินก็จะได้รับจดหมายจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหมายเรียกจากตำรวจ ซึ่งมีค่าเบี้ยปรับที่หนักมาก

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการนำส่งงบการเงินและภาษีย้อนหลังและให้บริการ จดเลิกบริษัท/จดเลิกกิจการ/จดทะเบียนเลิกบริษัท/จดทะเบียนเลิกกิจการ/เลิกบริษัท/เลิกกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดกิจการ ด้วยราคาที่ประหยัดทั้งค่าบริการ และแนวทางในการจ่ายค่าปรับให้น้อยที่สุด แบบถูกต้องตามกฎหมาย


รีวิวจากผู้ใช้บริการอัตราค่าบริการ (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว)

- จดทะเบียนเลิกบริษัท (กรณีบริษัทไม่ได้จด Vat) 17,000 บาท
- จดทะเบียนเลิกบริษัท (กรณีบริษัทจด Vat) 20,000 บาท (รวมการเข้าพบสรรพากรให้แล้ว)

ขั้นตอนในการให้บริการ

สำหรับขั้นตอนในการจดทะเบียนเลิกที่เราให้บริการมี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นที่ 1 : การจดทะเบียนเลิกบริษัทขั้นที่ 2 : การจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี
เอกสาร/หลักฐานที่จะได้รับในการจดทะเบียนเลิก

ผมได้ยินมาว่าหลายๆท่านโดนหลอกจ้างปิดบริษัทไปแล้ว แต่ว่าไม่ได้มีการปิดจริงๆ ทำให้มีภาระเบี้ยปรับเงินเพิ่มจำนวนมากตามมา ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการกับทางเราแล้วบริษัทของคุณได้จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆ ตัวอย่างเอกสารที่ทางคุณจะได้รับมีดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองเลิก
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว2. หนังสือรับรองเสร็จชำระบัญชี
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว3. หนังสือขีดฆ่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จดทะเบียนเลิกกับสรรพากรแล้ว (กรณีจด Vat)4. ใบรับแบบ ลป.10.3
- เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จดทะเบียนเลิกกับสรรพากรแล้ว (กรณีไม่ได้จด Vat)FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1) ขอทราบขั้นตอนในการ จดเลิกบริษัท/จดเลิกกิจการ/จดทะเบียนเลิกบริษัท/จดทะเบียนเลิกกิจการ/เลิกบริษัท/เลิกกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดกิจการ แบบสรุปเข้าใจง่ายหน่อยครับ?

ตอบ : สำหรับขั้นตอนในการ จดเลิกบริษัท/จดเลิกกิจการ/จดทะเบียนเลิกบริษัท/จดทะเบียนเลิกกิจการ/เลิกบริษัท/เลิกกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดกิจการ จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆดังต่อไปนี้ครับ

ขั้นที่ 1 การจดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นที่ 2 การจดทะเบียนเลิกที่กรมสรรพากร ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือบริษัทที่จด Vat กับ บริษัทที่ไม่ได้จด Vat ในส่วนของบริษัทที่จด Vat จะต้องยื่นเรื่องขอเลิกประกอบกิจการ (ขอเลิก Vat) โดยยื่นแบบ ภพ.09 ภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับบริษัทที่ไม่ได้จด Vat ก็จะต้องยื่นเรื่องขอเลิกประกอบกิจการเช่นกัน โดยยื่นแบบ ลป.10.3

ขั้นที่ 3 การจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้นจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือน


2) เปิดบริษัทมาหลายปี แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ และไม่ได้นำส่งงบการเงินเลย ตอนนี้ได้รับหมายเรียกจากทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหมายเรียกตำรวจ ให้เข้าพบ ตกใจและกลุ้มใจมาก ผมควรทำอย่างไรดีครับ?

ตอบ : ขั้นแรกผมแนะนำให้ว่าจ้างผู้ทำบัญชีให้เริ่มจัดทำงบการเงิน และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำส่งงบการเงิน และแบบภาษีย้อนหลังต่างๆให้ครบถ้วนก่อน หากมีค่าปรับที่เกิดขึ้นก็ให้ชำระที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อได้นำส่งงบการเงินและแบบภาษีย้อนหลังครบถ้วนแล้วก็ให้ดำเนินการ จดเลิกบริษัท/จดเลิกกิจการ/จดทะเบียนเลิกบริษัท/จดทะเบียนเลิกกิจการ/เลิกบริษัท/เลิกกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆตามที่ได้อธิบายไปในข้อที่ 1 ครับ


3) เปิดบริษัทมาไม่ได้ประกอบกิจการและไม่ได้ ทำอะไรเลย ผมสามารถทิ้งไปเฉยๆเลยได้หรือไม่?

ตอบ : ผมขอแนะนำว่าไม่ควรทิ้งไปเฉยๆครับ เนื่องจากว่าหากเราไม่ได้ดำเนินการ จดเลิกบริษัท/จดเลิกกิจการ/จดทะเบียนเลิกบริษัท/จดทะเบียนเลิกกิจการ/เลิกบริษัท/เลิกกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดกิจการ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ รวมทั้งภาระในเรื่องค่าเบี้ยปรับต่างๆจะยังคงมีอยู่ตลอดไปครับ นอกจากนี้ถ้าเราไม่ได้นำส่งงบการเงินให้ถูกต้อง ทางบริษัทจะได้รับหมายเรียกจากทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นเราควรที่จะดำเนินการ จดเลิกบริษัท/จดเลิกกิจการ/จดทะเบียนเลิกบริษัท/จดทะเบียนเลิกกิจการ/เลิกบริษัท/เลิกกิจการ/ปิดบริษัท/ปิดกิจการ ให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ


คุณ ธเณศ เฮงตระกูลสิน

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


087-6732884 คุณวิน
087-4989922 คุณติ๊ก
win.win.solution.auditing@gmail.com
@130zogpl

Copyright © 2018 learningdd.in.th. All Rights Reserved. Designed By Golly-design